• Samson Funderingstechniek B.V.
  • Burgemeester Padmosweg 208a
  • 3648 BN Wilnis
0297 - 286295
Funderen met kwaliteit als basis
Samson Funderingstechniek BV is gespecialiseerd in hei- en funderingstechniek

Bodemsanering Amsterdam

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw...). Ook de prijs speelt een niet onbelangrijke rol bij de keuze van een saneringstechniek.

Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Voor die inspanning gelden regels en vaak komt er meer bij kijken dan alleen regelgeving voor de bodemsanering zelf.

Is de grond waarop u wilt bouwen of werkzaamheden wilt verrichten verontreinigd of heeft u te maken met vervuild grondwater? Samson Funderingstechniek is gespecialiseerd in het verwijderen van verontreinigde grond en heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het afvoeren van de vervuilde grond. Wij zetten bij bodemsanering gediplomeerde specialisten in om de werkzaamheden te volbrengen waarbij Samson Funderingstechniek staat voor:

  • Ruime ervaring met bodemsanering in Amsterdam en omgeving;
  • Is KIWA en VCA gecertificeerd;
  • Voert werkzaamheden uit conform ISO 9001, BRL 7001/7004 en CROW 132 regelgeving.

 

Kwaliteit

Samson Funderingstechniek is al ruim 25 jaar werkzaam in deze branche.   Wij zijn VCA gecertificeerd  , alle grondwerkzaamheden worden uitgevoerd onder het KIWA certificaat uitvoering van bodemsaneringen en   ISO 9001   onder de   BRL 7001 7004   regelgeving en de  CROW 132  .

Samson maakt gebruik van de conventionele, ex-situ technieken tijdens het saneren. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar de verwerker waar de grond behandeld kan worden. Daar wordt de grond gesaneerd zonder het gebruik van biologische technieken zoals schimmels of thermische technieken zoals vergassing.

Na het proces van bodemsanering is de grond geschikt voor bebouwing. De processen die Samson Funderingstechniek gebruikt zijn gecertificeerd met het KIWA (water) bodemsaneringen certicficaat.

Klik hier voor een selectie van onze afgeronde projecten

Contact over bodemsanering in Amsterdam

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Schroom dan niet om contact op te nemen via het contactformulier of te bellen naar 0297-286295 .